Accepting Gender: A Transgender and Non-Binary Workbook – Alex Stitt

£14.99

Llawlyfr i helpu pobl draws ac anneuaidd i ddefnyddio Therapi Derbyn ac Ymrwymiad (Acceptance and Commitment Therapy).

Wedi ei ysgrifennu gan gwnselydd anneuaidd Alex Stitt, mae’r llyfr yma yn cynnwys ymarferion myfyriol i gefnogi chi i ddeall eich rhywedd personol, y sbectrwm o wahanol hunaniaethau rhywedd, sut i gydnabod a deall rhywedd eich hun, dod allan a llawer mwy.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top