Affinity – Sarah Waters

£10.99

Wedi’i gosod yng ngharchar y merched yn Milbank yn y 1870au ac o’i amgylch, mae Affinity yn stori ysbryd iasol, dirgelwch llenyddol cymhleth a stori garu gyda thro annisgwyl yn y chwedl. Yn dilyn marwolaeth ei thad, mae Margaret Prior wedi penderfynu wneud rhywfaint o ‘waith da’ gyda throseddwyr benywaidd un o garchardai mwyaf enwog Llundain. Wedi’i hamgylchynu gan garcharorion, llofruddion a lladron cyffredin, mae Margaret yn teimlo ei bod yn cael ei denu at un o’r carchardai mwy annhebygol – yr ysbrydegydd carcharedig – Selina Dawes. . Yn cydymdeimlo â thrafferthion y ferch ddiniwed hon, mae Margaret yn gweld ei hun yn rhoi arweiniad ac efallai cyfeillgarwch ar ei hymweliadau, heb fawr o ddisgwyl ei chael ei hun mewn byd cyfnos o seances, cysgodion, ysbrydion afreolus a nwydau anweddus.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.