Black on Both Sides: A Racial History of Trans Identity – C. Riley Snorton

£21.99

Wrth i seren Christine Jorgensen, person traws mwyaf cydnabyddus America yn dilyn yr ugeinfed ganrif, cynyddu, gorchuddiodd ei enwogrwydd hanes pobl draws y daeth cyn hi, yn enwedig pobl draws Du megis Lucy Hicks Anderson a James McHarris.

Yn Black on Both Sides, mae C. Riley Snorton yn datguddio hanes ffigyrau megis hyn gan ddefnyddio llwyth o ddeunyddiau hanesyddol gan gynnwys naratifau caethweision ffo, testunau rhywolegol, ffilmiau, llenyddiaeth Affro-fodernaidd a mwy.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.