Exhibit – R. O. Kwon

£16.99

Dyddiad Cyhoeddi: 1af Awst 2024

Oddi wrth yr awdur poblogaidd R. O. Kwon daw nofel bwerus am fenyw sydd wedi’i dal rhwng ei chwant a’i bywyd.

Mewn parti moethus tu allan i San Francisco, mae Jin Han yn cwrdd â Lidija Jung ac ni fydd unrhyw beth byth yr un peth. Yn ffotograffydd ifanc disglair, mae Jin ar groesffordd yn ei gwaith, priodas (i’w chariad coleg), hunaniaeth a phwy mae eisiau bod. Mae Lidija yn balerina sydd wedi’i hanafu ac ar seibiant o’i chwmni o dan amgylchiadau dirgel.

Wedi’u tynnu at ei gilydd gan eu gyriannau artistig, mae’r ddwy fenyw yn siarad trwy’r nos. Mae Jin yn ei chael ei hun yn dweud wrth Lidija am hen felltith deuluol, gan dorri addewid gydol oes; dywedwyd wrthi, os na fydd hi’n cadw’r felltith yn gyfrinach, mae perygl iddi golli popeth. Wrth i Jin a Lidija ddod yn agosach, maent yn sylweddoli eu bod yn rhannu mwy na’u huchelgais ffyrnig, ac yn dechrau archwilio’u chwantau cudd.

Mae rhywbeth yn cael ei danio yn Jin: mae ei chelf, corff ac ymdeimlad o’i hunan yn newid am byth. Ond a all hi osgoi bygythiad y felltith? Mae’r nofel frys, feiddgar hon yn gofyn: pa mor llachar allwch chi losgi cyn i chi gynnau eich bywyd ar dân?

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top