Gypsy Boy: On The Run – Mikey Walsh

£9.99

Dilyniant i Gypsy Boy, mae Gypsy Boy: On the Run yn ailgychwyn wrth i Mikey barhau i frwydro i ddianc y gamp Sipsiwn lle cafwyd ei fagu. Mae Mikey yn deall os mae’n gadael, ni fedrai dychwelyd, felly bu rhaid dewis rhwng ei galon a’i deulu.

Yn y pendraw, mae’n ffeindio’r dewrder i ddianc ac yn cloi, mae’n darganfod nad ydy’r byd tu fas o’r gamp beth oedd o’n disgwyl. Mae’n dysgu bod ei dad yn cynnig gwobr am ei lofruddiaeth ac wrth geisio osgoi thugs sy’n ceisio cyflawni hyn, mae Mikey yn deall na fydd ei fywyd byth fel yr oedd eto.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top