aea7fa5798"; Paned o Gê | Hijab Butch Blues: A Memoir - Lamya H.
Mynd i'r cynnwys

Hijab Butch Blues: A Memoir – Lamya H.

£10.99

Yn pedair ar ddeg mlwydd oed, mae Lamya yn penderfynu diflannu. Iddi hi, credaf bydd yn haws i fod allan o olwg pawb wrth iddi dyfu i fod yn unigolyn cwiar yn ei harddegau yn dŷ Mwslemiaid, fel rhywun De Asiaidd yn wlad yn y Dwyrain Canol.

Ond, yn ystod gwers ar y Quran, mae hi’n darllen am Maryam ac mae popeth yn newid. Os nad oedd Maryam byth wedi cael ei chyffwrdd gan ddyn, oeddi hi fel Lamya?

Dilynwyd Hijab Butch Blues taith Lamya i’r Unol Daleithiau, wrth iddi ddod allan, delio gyda’r system mewnfudo a’i phrofiad yn dêtio. Trwy bob gam, maent yn edrych i’w crefydd i helpu gwneud synnwyr o’i bywyd, wrth iddi blethu straeon o’r Quran gyda rhai ei hun: Musa yn arwain ei bobl i ryddid; Allah, sydd heb rywedd; a Nuh, pwy adeiladodd arc, wrth I Lamya ddod yn bensaer ei bywyd.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.