Portrait of a Body – Julie Delporte

£22.00

Portread o ddymuniad cynyddol yn gorff sydd wastad yn newid.

Wrth iddi astudio ei phrofiad bywyd a thrawma, mae Delporte yn wynebu cwestiynau am ei rhywedd a rhywioldeb sydd yn ei gyffro ac yn ei phryderu. Trwy gyfuno adroddiadau o’i pherthnasau personol a’i ymwybyddiaeth o gelf a theori cwiar, mae Portrait of a Body yn siwrnai ingol o unigolion yn ceisio byw bywyd sydd yn fwy driw i’w nhw ei hun.

Mae’r llyfr yma yn cynnwys ysgrifennu gonest Delporte ochr-wrth-ochr a dyluniadau creuodd hi gan law, delweddau prydferth o wrthrychau organig megis cerrig, blodau a chyrff.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.