Songs on Endless Repeat: Essays and Outtakes – Anthony Veasna So

£18.99

Yn adnabyddus am ei gasgliad straeon byr, Afterparties, a chafodd ei chyhoeddi yn dilyn ei farwolaeth, roedd Anthony Veasna So hefyd yn ysgrifennwr ffeithiol poblogaidd.

Mae Songs on Endless Repeat yn casglu nifer o’i draethodau at eu gilydd mewn un llyfr, ynghyd a rhai gwaith ffuglen nad sydd wedi cyhoeddi o’r blaen. Yn ei draethodau, mae’n dadansoddi ei blentyndod yn California, bywydau ei rhieni (a oedd yn fewnfudwyr), perthnasoedd gyda’i gyfeillion, colled, diwylliant poblogaidd a mwy. Yn ei ffuglen, mae’r naratif yn dilyn bywydau tri chefndir . Cambodiaid Americanaidd bydd yn etifeddu busnes anghyfreithlon eu modryb.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top