Suffering Sappho!: Lesbian Camp in American Popular Culture – Barbara Jane Brickman

£31.00

Mae Wonder Woman yn ehangu o hyd a’n mynd i banig wrth lechu trwy’r ddinas yn erfyn ar Steve i’w hatal. Mae brenhines sorority yn chwalu ei char yn ceisio dianc rhag ei chywilydd cwiar. Mae emcee bwtsh yn cyflwyno sêr drag enwocaf y cyfnod. Yn America ôl-ryfel cynhyrfus ac ansefydlog, bradychodd y ffigurau hyn y consensws a chydymffurfiaeth. Gallent hefyd fod yn jôcs creulon, poenus, a disgyblaethol. Ond na fyddai obsesiwn â rheoli rhyw a rhywioldeb benywaidd ôl-ryfel eu hatal. I’r gwrthwyneb, lledaenodd eu hamlygiadau camp ledled diwylliant prif ffrwd.

Gan gynnig yr ystyriaeth fawr gyntaf o lesbiaid camp yn niwylliant poblogaidd America, mae Suffering Sappho! yn olrhain bygythiad lesbiaidd ar draws cyfryngau canol y ganrif i gynnig pum eicon prototeip cwiar – y ‘sicko,’ yr anghenfil, y ferch ddi-briod, yr Amazon, a’r rebel. Ar dudalennau comics a ffuglen mwydion a dramâu teledu a ffilmiau gyrru-i-mewn, mae Barbara Jane Brickman yn darganfod tystiolaeth o wyriadau rhywiol camp ac o berfformwyr benywaidd cythryblus, y gallai eu methiannau fod yn epig ond y gallai eu potensial gwrthdroadol ysbrydoli.

Delweddau atodol o ddiddordeb yn ymwneud â’r teitl hwn: George a Lomas; Connie Minerva; Cat On Hot Tin; a Beulah ac Oriole.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.