Tanysgrifiad Llyfrau – Deuddeg Mis

£136.00

Prynwch danysgrifiad llyfrau i’ch hun (pam lai?) neu i rywun arall! Ar y cyntaf o bob mis, caiff llyfr newydd (ac efallai rhai ychwanegion) ei gyrru i chi trwy’r post, wedi dewis gan dîm Paned o Gê (does dim tîm, dim ond unigolyn). Medrwch ddewis thema am eich llyfrau gan adael nodyn i ni wrth i chi talu! Dewiswch un o’r esiamplau isod neu penderfynwch am un eich hun!

Themâu Enghreifftiol

  • Llyfrau gan Awduron Du
  • Cymeriadau Anrhywiol
  • Llawenydd Cwiar

Manylion Pellach

Bydd pob llyfr gyda werth hyd at £8.99.

Os oes gennych chi llyfr yn barod, croeso i chi gyfnewid fo am un arall os rydych yn dychwelyd o i ni yn y cyflwyr wnaeth o gyrraedd.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.