The Details – Ia Genberg

£10.99

Dyddiad Cyhoeddi: 18fed Ionawr 2024

Mae rhagolygwr enwog yn ysgrifennu llythyr cariad anghofiedig; mae ffrind yn diflannu’n sydyn; mae cariad yn gadael rhywbeth annisgwyl ar ôl; mae menyw wedi’i thrawmateiddio yn cael ei chymryd drosodd gan ei gorbryder.

Yng nghanol twymyn uchel, mae menyw’n gorwedd yn wely. Yn sydyn, mae hi’n cael ei tharo gan ysfa i ailedrych ar nofel benodol o’i gorffennol. Tu mewn i’r llyfr mae arysgrif: neges gan ei chyn-gariad.

Mae tudalennau o’i gorffennol yn dechrau troi, yn llawn pethau na all hi eu hanghofio a phobl anghofiedig. Mae ei chyn-gariad, Johanna, nawr yn gyflwynwr teledu enwog. Niki yw’r ffrind a ddiflannodd yr holl flynyddoedd yn ôl. Mae Alejandro yn ymddangos fel storm ar yr union foment gywir. A Birgitte – mae ei rhinweddau dirgel yn cysgodi cyfrinach boenus.

Pwy yw gwir destun portread, y person sy’n cael ei beintio neu’r un sy’n dal y brwsh? Mae The Details yn nofel sydd wedi’i hadeiladu o amgylch pedwar portread, gan ddadorchuddio’r darnau o gof a phrofiad sy’n rhan o fywyd. Mewn rhyddiaith gyffrous a phryfoclyd, mae Ia Genberg yn datgelu dathliad agos-atoch a phwerus o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddynol.

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top