The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life – Hugo Greenhalgh

£18.99

Am 60 mlynedd, roedd Mr George Leo John Lucas yn byw bywyd dwbl. Yn y dydd, roedd yn was sifil yn y Bwrdd Masnach, ond gyda’r nos – yn methu â byw’n agored fel dyn hoyw cyn Deddf Troseddau Rhywiol 1967 – roedd e’n rhan gyson o sîn hoyw danddaearol liwgar Llundain, byd cyfnos o fân droseddau, tafarndai louche? a thoiledau cyhoeddus. Roedd e hefyd yn awdur dyddiadur obsesiynol.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top