This Love – Lotte Jeffs

£16.99

Nid ydy Mae ac Ari yn ‘power couple’ cyffredin. Cychwynnodd ei stori ramantus pan gyfarfyddant nhw ym Mhrifysgol Leeds.

Dilynwch eu taith trwy fywyd, dros gyfnod o ddegawd, wrth iddynt hwy geisio ffoi o sgandalau, delio gydag euogrwydd a chyfrinachedd a chreu teulu o gariad ddofn.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top