Times Square Red, Times Square Blue: 20th Anniversary Edition – Samuel R. Delany

£21.99

Yn y ddau ddegawd cyn cyhoeddiad gwreiddiol Times Square Red, Times Square Blue, roedd Forty-Second Street, y stryd fwyaf anfad yn America ar y pryd, yn cael ei hail-wneud yn hafan i dwristiaid, gyda gwaredigaeth theatrau pornograffi, sioeau sbecian, a chafflwyr stryd. Gwelodd Samuel R. Delany ddiflaniad, nid yn unig yr hen Times Square, ond hefyd cydberthnasau cymdeithasol cymhleth a ddatblygodd yno. Yn y testun hwn mae’n dadlau dros yr angen am gyfleusterau cyhoeddus a pharciau llawn gwyrddni ar gyfer tirwedd gorfforol a seicolegol dinas.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top