Where Sleeping Girls Lie – Faridah Àbíké-Íyímídé

£8.99

Sade Hussein yw’r ferch newydd yn Academi Alfred Nobel, ysgol breswyl gymysg. Mae hi wedi cael ei haddysgu gartref, a does ganddi ddim syniad beth i’w ddisgwyl pan fydd yn camu trwy ddrysau ei chartref newydd dychrynllyd.

Ond yn sicr ni wnaeth hi ddychmygu ei chyd-letywr, Elizabeth, yn mynd ar goll ar ei noson gyntaf. Neu i bobl feddwl bod gan Sade rywbeth i’w wneud ag ef. Yn lle ffitio mewn, yn sydyn mae pawb yn siarad am Sade, gan gynnwys yr ‘Unholy Trinity’ – grŵp o ferched mwyaf poblogaidd yr ysgol.

Wedi’i ysgubo i fyny yn eu cylch, mae Sade yn dal i fethu ag ysgwyd y meddwl bod mwy i ddiflaniad Elizabeth – yn enwedig gan nad yw’n ymddangos bod unrhyw un yn becso beth sydd wedi digwydd iddi.

Ac yna mae myfyriwr yn cael ei ddarganfod yn farw. Gyda chyfrinachau sinistr yn codi i wyneb Academi Alfred Nobel, mae’n rhaid i Sade a’i ffrindiau newydd ddatgelu’r gwir am ddiflaniad Elizabeth a dod â’r troseddwyr o flaen eu gwell… cyn i gyfrinachau Sade ei hun ddal i fyny â hi.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top