White Tears Brown Scars: How White Feminism Betrays Women of Colour – Ruby Hamad

£8.99

Mae dagrau merched gwyn yn meddu ar allu nad yw’n cael ei gydnabod yn aml, ond maen nhw wedi’u defnyddio fel arf peryglus yn erbyn pobl o liw, wedi’u harfogi er mwyn ennyn cydymdeimlad.

Gan ein cymryd ni o’r cyfnod caethweision, pan oedd merched gwyn yn ymladd yn y llys i gadw ‘perchnogaeth’ ar eu caethweision, trwy ganrifoedd o wladychiaeth i’r gweithle modern, lle mae dagrau’n amddiffyniad i gwrthgyhuddiadau o ragfarn a micro-ymosodedd, mae White Tears/Brown Scars yn adrodd stori am gyfranogiad gweithredol merched gwyn mewn ymgyrchoedd gormes. Mae’n cynnig dilysiad hir-ddisgwyliedig o brofiadau merched o liw a galwad brys ar yr angen am wir groestoriad.

Mae Hamad yn adeiladu dadl bwerus am etifeddiaeth y goruchafiaeth gwyn yr ydym yn cymdeithasu ynddi, realiti y mae’n rhaid i ni i gyd ei ddeall er mwyn ymladd.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top