White Tears Brown Scars: How White Feminism Betrays Women of Colour – Ruby Hamad

£8.99

Mae dagrau merched gwyn yn meddu ar allu nad yw’n cael ei gydnabod yn aml, ond maen nhw wedi’u defnyddio fel arf peryglus yn erbyn pobl o liw, wedi’u harfogi er mwyn ennyn cydymdeimlad.

Gan ein cymryd ni o’r cyfnod caethweision, pan oedd merched gwyn yn ymladd yn y llys i gadw ‘perchnogaeth’ ar eu caethweision, trwy ganrifoedd o wladychiaeth i’r gweithle modern, lle mae dagrau’n amddiffyniad i gwrthgyhuddiadau o ragfarn a micro-ymosodedd, mae White Tears/Brown Scars yn adrodd stori am gyfranogiad gweithredol merched gwyn mewn ymgyrchoedd gormes. Mae’n cynnig dilysiad hir-ddisgwyliedig o brofiadau merched o liw a galwad brys ar yr angen am wir groestoriad.

Mae Hamad yn adeiladu dadl bwerus am etifeddiaeth y goruchafiaeth gwyn yr ydym yn cymdeithasu ynddi, realiti y mae’n rhaid i ni i gyd ei ddeall er mwyn ymladd.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top