Who’s Afraid of Gender? – Judith Butler

£25.00

Dyddiad Cyhoeddi: 19fed Mawrth 2024

Judith Butler ydy un o’r athronyddion enwocaf y byd, a ailddiffiniodd sut meddylion ni am rhywedd a rhywioldeb. Yn ei llyfr newydd, maent yn herio’r ymosodiadau ar rywedd sydd wedi dod yn ganolog i fudiadau adain dde gyfoes.

Ond, beth sydd mor frawychus am rywedd? Yn y llyfr angenrheidiol yma, mae Butler yn esbonio sut mae rhywedd wedi dod yn ffantasm i grwpiau mewn ffasgwyr a TERFs, a pam mae hyn yn beryglus. Sut mae hyn yn gweithio ynghyd â chyfrifon twyllodrus o ‘critical race theory’, â rhethreg amfflamychol am fewnfudwyr i danseilio’r frwydr ehangach am gydraddoldeb.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top