aea7fa5798"; Paned o Gê | Wonderland - Juno Dawson
Mynd i'r cynnwys

Wonderland – Juno Dawson

£8.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr canlynol yn cynnwys elfennau o gamdefnyddio alcohol a chyffuriau, homoffobia, trawsffobia, ymosofiad rhywiol, gosodiad o glaf yn anwirfoddol mewn i ysbyty iechyd meddwl, sbeicio diodydd, ymgais i dreisio, hunan-niweidio, hunanladdiad a llofruddiaeth.

Ar ôl i’w cyn-ddisgybl diflannu, mae rhaid i Alice fentro i Wonderland, penwythnos dathliadol am bobl elitaidd yn Llundain, wrth iddi geisio ffeindio’r person coll yn yr adolygiad cyfoes a chwiar yma o Alice’s Adventure in Wonderland.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.