All Down Darkness Wide – Seán Hewitt

£10.99

Cofiant goleuol a brawychus gan fardd arobryn – stori am gariad, torri calon a thyfu lan, ac archwiliad di-ofn o hunaniaeth cwiar a thrawma. Pan fydd Sean yn cwrdd ag Elias, mae’r ddau yn syrthio mewn gariad. Ond wrth i Elias frwydro ag iselder difrifol, daw’r cwpl yn dod wyneb yn wyneb ag argyfwng.

Mae Sean Hewitt yn ymchwilio’n ddwfn i’w hanes ei hun, gan ymrestru ysbrydion ffigurau cwiar a beirdd o’i flaen. O fynwent yn Lerpwl o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg i goedwigoedd pinwydd Gothenburg, mae Hewitt yn plymio’r tywyllwch i chwilio am gysur a gobaith. Mae All Down Darkness Wide yn fyfyrdod di-fflach ar faich byw mewn byd sy’n rhy aml yn gosod hapusrwydd a bywyd cwiar yn groes, ac yn bortread tyner o sut beth yw cael eich dal dan dioddefaint cariad.

Yn ei dro yn ddinistriol ac yn esgyn, mae’n stori hudolus o dorcalon ac adnewyddiad, ac yn waith o harddwch prin a throsgynnol.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.