Mynd i'r cynnwys

Refusing Compulsory Sexuality: A Black Asexual Lens on Our Sex-Obsessed Culture – Sherronda J. Brown

£16.99

Mae’n debygol mae popeth rydych yn gwybod am anrhywioldeb yn anghywir.

Nid yw’r syniad bod pawb eisiau rhyw – ac mae rhaid i’w pawb cael – yn wir. Wedi plethu ynghyd a’r gred yma ydy syniadau am gyfalafiaeth, hil, rhywedd a ‘queerness’. Caiff hyn yr effaith syfrdanol ar bobl fwyaf ymylol yn ein cymdeithas. Am bobl anrhywiol, mae ei hunaniaeth yn aml wedi diffinio gan ddiffygiaeth: diffyg pleser, cysylltiad, llawenydd, aeddfedrwydd a hyd yn oed dynoliaeth.

Yn y llyfr yma, mae Sherronda J. Brown yn archwilio i feth mae’n golygu i fod yn anrhywiol a Du yn yr Unol Daleithiau hefyd, i gynnig safbwyntiau newydd ar anrhywioldeb. Maent yn ystyried ac yn dadansoddi sut mae hiliaeth yn erbyn pobl Du, patriarchaeth, heteronormedd a chyfalafiaeth yn achosi niwed i bobl anrhywiol, gan osod aceffobia mewn fframwaith hiliol yn llyfr cyntaf o’i fath. Trwy wneud hyn, mae Brown yn ymgyrchu dros ddilysrwydd anrhywioldeb fel hunaniaeth cwiar.

Mae Refusing Compulsory Sexuality yn cynnwys penodau ar ystod eang o bynciau perthnasol i hunaniaethau a chymynedau ace ac a-spec. Wrth ei ganol ydy profiad anrhywiol Du, sy’n galw am welededd yn fyd sy’n gwrthod arywioldeb, yn casáu pobl cwiar ac yn rhywioli pobl Du.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.