The Transmasculine Guide To Physical Transition: For Trans, Nonbinary, and Other Masculine Folks – Sage Buch

£15.99

Canllaw hygyrch a chefnogol i holl agweddau o drawsnewid corfforol i bobl trawsmasc, dynion traws a phobl anneuaidd. Tynnwyd yr awdur, Sage Buch, ar eu profiadau personol i helpu chi ddysgu am nifer eang o bynciau gan gynnwys rhwymo eich brest a phacio, llawdriniaeth, therapi amnewid hormonau a mwy.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.